Jak správně třídit odpad

Přibližně 74% obyvatel České republiky je aktivní a třídí odpady. Každý průměrný občan vytřídil průměrně za rok 2017 až 47 kg odpadů jako jsou plasty, papír, sklo či nápojové kartony.

Jste i vy zodpovědní v rámci třídění odpadů a třídíte poctivě? Kolik kontejnerů na tříděný odpad se nachází ve Vašem okolí? Průměrná vzdálenost ke speciálním popelnicím na tříděný odpad se každým rokem stále více snižuje a průměrná dostupnost by měla činit okolo 92 metrů od Vašeho bydliště.

Pojďme se společně podívat a připomenout si správné zásady pro třídění odpadu.

 

Žlutá na plasty

Do těchto kontejnerů vhazujeme plastové sáčky a tašky, sešlápnuté PET lahve, kelímky od oblíbených jogurtů či mléčných výrobků. Nezapomeňte vytřídit nevhodná plastová brčka z Vaší kuchyně a nahradit je ekologickými brčky. Do popelnice určené na třídění plastů nepatří žádné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků. Pokud si nejste jisti, zda láhev od čistících prostředků patří do plastů a má být vytříděna, sledujte pomocné značky pro recyklaci přímo na obalu výrobku. Každoročně vzrůstá používání plastů přibližně o 5%, pojďme omezit společně naši ekologickou stopu.

 stats-container

Zelená na sklo

Do zelených kontejnerů vhazujeme láhve od vína, láhve od dalších alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od zavařenin. Pokud naleznete na ulici také bílý kontejner, pamatujte, že sem můžeme vhodit čiré sklo. Do popelnic na třídění skla nepatří porcelánové ani keramické nádoby. Sklo je plně recyklovatelné, proto nikdy nepohazujte skleněné lahve do volné přírody.

 B-2-5-SKLO-DUO

Modrá na papír

Do modrých kontejnerů můžeme vhodit staré noviny, časopisy, papírové obaly, kancelářský papír nebo knihy. Nevhazujeme sem žádný znečištěný mastný papír nebo promáčený papír. Takové znečištěné materiály již nemůžeme dále recyklovat. Zachraňujme společně lesy, recyklace papíru má smysl.

0a1381a7bf605ab3209d501b331752c25a5e912acc601

Oranžová na nápojové kartony

Krabice od džusu nebo mléka? Ty rozhodně patří do kontejnerů na nápojové kartony. Před vhozením je vždy řádně sešlápněte, ať je v kontejneru více místa na další krabice například od mléčných výrobků. Pokud jsou některé obaly silně znečištěny a obsahují zbytek nápoje, vhoďte je raději do popelnice na komunální odpad.

NK horni vysyp